VERŠE A CITÁTY

Datum
Vložil
Titulek

báseň


Nauč mne, Pane, vzlétnout...

Ohnuté duralové trubky,
pomačkaný dacron –
jako květ obrovské chrpy
na svahu voňavé louky –
to byl můj první pokus
vzlétnout k nebesům.
Dnes znovu
utíkám z toho svahu,
nad hlavou křídlo rogala.
Jeho modrý dacron
se jako plíce
velryby
nadýmá ve větru.
Pomoz mi vzlétnout, Pane.
Prosím.
Chci ti být blíž.
Chci konečně pochopit,
proč ti tak strašně
na mně
záleží...

Petr Škrla

Datum
Vložil
Titulek

Verš

Svou cestu svěř Hospodinu, slož v něm naději a on zajisté všechno spraví.
Žalm 37,5

Datum
Vložil
Titulek

Marek 12,30-31

..miluj Hospidina Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly! Druhé je toto: Miluj svého bližního jako sám sebe!... většího přikázání nad těmito dvěmi není....

Datum
Vložil
Titulek

Poučení :)

Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení.

Přísloví 18,22

Datum
Vložil
Titulek

Re: Poučení :)

Lépe je bydlet na střeše v koutku než se svárlivou ženou ve společném domě.
Přísloví 21,9

Lépe je bydlet v zemi pusté než se ženou svárlivou a zlostnou.
Přísloví 21,19

Nevěstce zaplatíš bochníčkem chleba, žena jiného však loví drahou duši.
Přísloví 6,26

Zlatý kroužek na rypáku vepře je žena krásná, ale svéhlavá a rozmarná.
Přísloví 11,22

Neštěstím pro otce je syn hlupák; svárlivá žena jak neustálé zatékání vody.
Přísloví 19,13

Datum
Vložil
Titulek

Re: Re: Poučení :)

Ty asi nemáš rád ženy:-)

Datum
Vložil
Titulek

Bůh=Láska

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla jeho cíle.

1.janova 4,9-12

Datum
Vložil
Titulek

Re: Bůh=Láska

Citáty
Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne, kdežto pilní se nasytí tukem.
Bible - Přísloví 13,4
Kapka, padá-li stále, ne silou vyhloubí kámen; člověk jen stálou pílí, ne naráz, se učeným stane.
latinské přísloví

Datum
Vložil
Titulek

Když máš strach, nebo nevíš jak se rozhodnout..

Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina,
nabývají nové síly;
vznášejí se jak orlové, běží bez únavy,
jdou bez umdlení.

Izajáš 40,31

--------------------------------------------------------------------- :o)

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici,
pravím ti: "Neboj se, já jsem tvá pomoc."

Izajáš 41,13

Datum
Vložil
Titulek

Když nevíte jak dál - Pán Bůh se postará!!!

Všechny své starosti svěřte Jemu a On se o vás postará. 1. Petrova 5,7

Datum
Vložil
Titulek

Verš

Viděl jsem Pána vžycky před sebou,
neboť je mi po pravici,
abych nezakolísal.
Proto se mé srdce rozveselilo ,
a můj jazyk zajásal...

Skutky 2,25

Záznamy: 61 - 71 ze 71

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Vyhledávání

Oficiální stránky Vojkovické mládeže © 2015 Všechna práva vyhrazena.