VERŠE A CITÁTY

Datum
Vložil
Titulek

Re: Re: Knihy Kornelia Novaka v pdf

Díky, Kubo :-).

Datum
Vložil
Titulek

Talismany, které nepřinesou štěstí

Biblické texty hovořící o talismanech a předmětech, jenž se dnes běžně nosí, avšak jejich význam je hlubší, než si dokážeme představit a mnohdy připustit. Podáno Dougem Batchelorem, výkonným ředitelem Amazing Facts.

https://www.3an.sk/pg_detail.php?id=19

Datum
Vložil
Titulek

Slyším hřmot římské armády

Výroky Ducha prorockého, podány br. Walterem Veithem, týkající se událostí poslední doby ve světle aktuálního dění.

https://www.3an.sk/pg_detail.php?id=70131

Datum
Vložil
Titulek

Si jedinečný

Pozri sa na svoje ruky. Vidíš čiary na svojej dlani? Pozri sa tiež na končeky svojich prstov. Určite tam zbadáš malé čiaročky, ktoré sa hore zakrivujú do oblúka a vracajú sa späť dolu.

Čiary na rukách a prstoch sú veľmi zvláštne. Nikto na svete ich nemá presne také ako ty. Ani tvoj brat, ani tvoja sestra, ani nikto z tvojich kamarátov. Dokonca aj tvoja mama a otec ich majú iné.

Vždy, keď sa pozrieš na svoje ruky, spomeň si, že si jedinečný. Nikto iný nevyzerá tak, ako ty. Boh ťa stvoril ako krásneho človeka. Tvoj úsmev a tvoje oči sú jedinečné. Tvoje pocity i myslenie sú jedinečné. Nikto iný nemyslí a necíti tak, ako ty.

Si jediný takýto človek na celom svete.

Všimol si si, že všetky ostatné deti sú iné ako ty? Ich tvár, vlasy, oči, úsmev, odtlačok prstu, pocity a spôsob myslenia sú iné. Aj ony sú jedinečné, každé svojím spôsobom.

Keď si uvedomíme, že každý z nás je iný, že sa od seba navzájom líšime, pochopíme, aký tvorivý je Ježiš. Len rozmýšľaj, koľko rôznych druhov zvierat a kvetov stvoril. Stvoril všetky hviezdy a pre každú z nich má meno. Pretože ťa stvoril ako jedinečnú bytosť, nikdy na teba nezabudne. Ježiš je jednoducho úžasný!

Datum
Vložil
Titulek

Jak se chováš k člověku, který zhřešil?

Bůh si přeje, abychom pomáhali jeden druhému soucitem a nesobeckou láskou. Jsou mezi námi takoví, kteří zdědili zvláštní povahové rysy a náklonnosti. Snad se s nimi těžko snášíme, avšak jsme my snad bez chyby? Tito lidé nemají být znechuceni. Jejich omyly se nemají stát veřejným tajemstvím Kristus se slitovává a pomáhá bloudícím. Vytrpěl smrt pro každého člověka a proto má soucitný a hluboký zájem o každého člověka.

Člověk se může snažit sloužit Bohu, obkličují jej však pokušení zevně i zevnitř. Satan a jeho andělé je dotěrně svádí k hříchu. Snad bude kořistí jeho pokušení. Jak s ním naloží jeho bratří? Mluví s ním tvrdě a odpuzují ho čím dál tím více od Spasitele? Jaký to smutný pohled pro Krista a anděly.

Pamatujme, že zápasíme a padáme. Padáme a jsme nedostateční v řeči a činech, abychom představovali Krista. Padáme a povstáváme, znovu si zoufáme a zas jsme plni naděje. Střežme se, abychom nejednali nelaskavě s těmi, kteří jako my jsou v pokušení a kteří jako my také jsou předmětem Kristovy vytrvalé lásky.

Bůh jedná s lidmi jako s odpovědnými bytostmi. On bude pracovat svým duchem skrze mysl, kterou usměrňuje, jestliže mu člověk dá příležitost k tomu a uzná Jeho zacházení. On chce, aby každý použil své rozumové a duševní schopnosti a svědomí ve vlastním zájmu. On nechce, aby se člověk stal stínem někoho druhého a vyjadřoval pouze pocity jiného.

Ellen G. White

Datum
Vložil
Titulek

Šablona: Poslední Film Země

https://www.youtube.com/watch?v=DqWG-K2tZUg&feature=player_embedded

Je tvůj nejoblíbenější?

Datum
Vložil
Titulek

Existuje zlo?

Univerzitní profesor vyzval své studenty k diskusi na téma existence zla. Začal slovy: „Stvořil Bůh vše, co existuje?“ Jeden ze studentů bez váhání odpověděl: „Ano, stvořil!“ Profesor se ptal dále: „Stvořil Bůh skutečně vše?“ „Ano, pane,“ odpověděl student. Profesor pokračoval: „Jestliže Bůh stvořil vše, pak stvořil také zlo, protože existuje všude kolem nás, a podle principu, že naše skutky definují, kdo jsme, pak je Bůh zlý.“ Student byl touto odpovědí umlčen a profesor byl spokojen sám se sebou. Byl hrdý, že studentům znovu dokázal, že Bůh a víra je jen mýtus. Do diskuse se přihlásil druhý student a řekl: „Mohu Vám, pane profesore, položit otázku?“ „Samozřejmě,“ odpověděl profesor. „Pane profesore, existuje chlad?“ „Co je to za otázku? Samozřejmě, že existuje. Nebyla ti nikdy zima?“ Studenti se nad vývojem debaty začali pochechtávat. Mladý muž řekl: „Ve skutečnosti chlad neexistuje. Podle zákonů fyziky je to, co považujeme za chlad, jen absence tepla. Každé tělo nebo předmět můžeme studovat z pohledu vodivosti, a jak přenáší energii. Teplo je tedy to, co tělo nebo předmět přenáší. Absolutní nula je absolutní nedostatek tepla; následkem toho je veškerá hmota inertní a neschopná reakce. Ve skutečnosti chlad neexistuje. Je to jen slovní obrat, kterým vyjadřujeme to, že cítíme nedostatek tepla.“ A student pokračoval: „Pane profesore, existuje tma?“ „Samozřejmě,“ odpověděl profesor. Student pokračoval: „Pane profesore, znovu se mýlíte, tma také neexistuje. Tma je ve skutečnosti jen absence světla. Světlo můžeme studovat, tmu ne. Jednoduše, světelné paprsky mohou proniknout tmu a prosvítit ji. Jak můžeme určit, jak velká tma je v daném prostoru? Tak, že změříme množství světla, které tam je. Není to tak? Temno je jen lidské označení stavu, tedy toho, co se stane, když světlo není přítomné.“ Mladý muž pokračoval a položil profesorovi další otázku: „Pane, existuje zlo?“ Profesor trochu znejistěl, ale odpověděl: „Jistě, vždyť jsem to již řekl. Denně vidíme příklady nelidskosti vůči jiným lidem. Mnohočetné zločiny a násilí jsou všude ve světě. Všechny tyto jevy ukazují na přítomnost zla.“ Na to reagoval student. „Ne, pane, zlo neexistuje! Tedy neexistuje samo o sobě. Zlo je jen stav - stav bez Boha. Podobně jako tma a chlad, je to jen slovo, které si vytvořil člověk, aby mohl popsat stav, kde není Bůh přítomen. To znamená, že Bůh nestvořil zlo. Zlo není jako víra nebo láska, kterou vnímáme jako teplo a světlo. Zlo je důsledek toho, co se stane, když je člověk vydán na pospas sám sobě a když v našich srdcích nesídlí Boží láska. Je to jako chlad tam, kde není teplo, nebo tma tam, kde není světlo.“ Profesor se posadil a nastala chvíle ticha. Jméno mladého muže bylo - Albert Einstein.

Datum
Vložil
Titulek

Dobrometr

https://www.youtube.com/watch?v=ABOG89gxxfM&feature=player_embedded

Datum
Vložil
Titulek

Milý člověče...

Když ses probouzel dnes ráno, díval jsem se na Tebe a doufal jsem, že na mne promluvíš a řekneš mi byť jen pár slov, aby ses mě zeptal na názor, abys mi poděkoval za něco hezkého, co se Ti včera přihodilo. Ale všiml jsem si, že jsi příliš zaměstnán hledáním svého oblečení, aby ses mohl vydat do práce.
Čekal jsem, ještě když jsi vybíhal z domu a domníval jsem se, že se snad na chvíli, aspoň v duchu, zastavíš a řekneš mi: „Ahoj.“ Ale Tys měl fůru starostí!
Proto jsem pro Tebe rozzářil nebe, ozdobil je těmi nejkrásnějšími barvami a cestu jsem Tě doprovázel sladkým zpěvem ptáků v naději, že se snad zaposloucháš…, ale ani toho sis nevšiml!
Pozoroval jsem Tě s láskou, když jsi běžel do práce a trpělivě jsem na Tebe čekal celý den. Jelikož jsi měl tolik věcí, které bylo třeba vyřídit, neměl jsem odvahu na Tebe promluvit a čekal jsem dál.
Když ses vrátil, pochopil jsem, že jsi unavený a tak jsem Ti dopřál déšť, aby voda odplavila zbytky napětí a starostí. Myslel jsem, že Ti udělám radost a že si pak snáze na mne vzpomeneš, a zatím… naštval ses a s hněvem pronesl na můj účet slova, která Tě teď možná samotného mrzí. A já jsem tolik toužil, abychom si chvilku povídali, vždyť do večera zbývalo ještě tolik času…
Když jsi zapnul televizi,věděl jsem, že se hned tak nedočkám a proto jsem se obrnil trpělivostí, ale ani tehdy ani u večeře sis nevzpomněl.
Poznal jsem na Tobě, že jsi unavený a že toužíš po tichu a tak jsem pozvolna zhasil den a zapálil svíčku. Bylo to krásné, ale Ty jako bys to neviděl.
Když ses ukládal ke spánku, byl jsi na konci sil, alespoň tak mi to připadalo. Popřál jsi rodině dobrou noc a okamžitě jsi usnul. Celou noc jsem Tě provázel ve snech jemnou hudbou a představami, ale to Tobě nedošlo, že jsem pořád s Tebou a pro Tebe.
Jsem trpělivější, než si umíš představit. Chtěl bych Tě naučit, abys i Ty byl trpělivý k ostatním MILUJI TÉ natolik, že čekám každý den, zda si se mnou nezačneš povídat.
Zítra se znovu probudíš a já tu budu pro Tebe a budu trpělivě čekat, že odpovíš na mou lásku tím, že na mne budeš mít chvíli.
Přeji Ti krásný den a dobrou noc… Tvůj Bůh

Datum
Vložil
Titulek

Za čo by si položil svoj život ?

https://www.youtube.com/watch?v=md9nwI0Mmiw&feature=related

Datum
Vložil
Titulek

Dokud je čas...

Dneska ráno jsem se dozvěděla, že moje spolužačka, holka, s kterou jsem se na střední, ale i po škole, bavila nejvíce, zemřela. Člověku se najednou honí hlavou všechno možné. Je to těžké, když zemře někdo, koho jste měli rádi a kdo vám bude moc chybět.
Měla rakovinu. A ta si nevybírá, jestli jste mladí nebo staří. Najednou přemýšlím nad tím, proč jsem ji nezavolala minulý týden, když jsem chtěla, ale odkládala jsem to, proč jsem za ní nezašla, proč jsem si nenašla chviličku, třeba jen minutu na to, abych ji napsala zprávu, že na ni myslím. Prostě jsem si pořád dokola říkala, nemám čas, to počká. A teď je pozdě...
Možná to bude znít jako fráze, ale pokud chcete něco udělat dnes, někomu říct, že na něj myslíte, že ho máte rádi, nebo něco jiného, nečekejte, než bude pozdě. Udělejte to hned. Dokud je čas...

Datum
Vložil
Titulek

Díky Pánu Bohu za maminku :))

https://www.youtube.com/watch?v=W5M8vpsmSis

Datum
Vložil
Titulek

tvrdá realita :)

Učit se je totéž, jako veslovat proti proudu.
Jakmile přestaneš, nese tě to zpátky. B.Franklin

Datum
Vložil
Titulek

Citát

Nesprávná cesta nedovede ke správnému cíli.
J. Kratka

Datum
Vložil
Titulek

Důvěra v Boha

Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu,
nespoléhej se na vlastní rozumnost.
Na každém kroku snaž se jej poznávat,
on sám tvé stezky urovná.

BIBLE
Přísloví 3.5,6

Záznamy: 31 - 45 ze 71

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhledávání

Oficiální stránky Vojkovické mládeže © 2015 Všechna práva vyhrazena.