Kamil

Kamil

Major

Prosinec 1987

 

Co rád dělám ve volném čase

Mimo to že rád odpočívám, rád sportuju (kolo, florbal, volejbal, fotbal,...) a v poslední době si i rád čtu.

Můj oblíbený verš

I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje, praví Hospodin, jenž s tebou soucítí. Izajáš 54,10

Mé poselství Bible

Poselství Bible je velký příběh o hříchu. O tom že hřích nebyl, je a nebude. A že i já mohu být součástí toho „NEBUDE“. Je to poselství o tom, že Bůh je důvěryhodný a že je Láska. Má zájem o každého člověka, nikdy to s člověkem kvůli hříchu nevzdal, ať byl v jakémkoli postavení… a nevzdá to ani s tebou. Nabízí nám možnost žít sním - jak? Přečti si evangelium Matouše a možná pochopíš. Napovím, že Ježíš je klíč.

Co by podle mě měla dělat mládež, aby si ji Bůh mohl použít při svém závěrečném díle před druhým příchodem

V prvé řadě, by se měla nechat chtít použít. A ve spojení s tím by měla žít svou víru prakticky. Každý den, všude kde se nachází. Neměla by být lidmi dvou tváří. Měla by být pro své okolí důvěryhodná. A konečně by se také o svou víru měla sdílet se svými nejbližšími a poté se širším okolím.

Vyhledávání

Oficiální stránky Vojkovické mládeže © 2015 Všechna práva vyhrazena.