Filip

Filip

Fil

Září 1996

 

Co rád dělám ve volném čase

Jezdím na kole, cvičím, chodím na procházky, rád si zastřílím ze vzduchovky, plavu, běhám a snowboarduju.

Můj oblíbený verš

Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí. Žalmy 1,1

Mé poselství Bible

Bůh stvořil člověka, který se od něj odvrátil, postupem času se zase vracel a znovu odvracel. Lidem byl dám Boží zákon, který mají ctít a dodržovat, abychom mohli žít s Bohem v nebesích. Ale my lidé toho nemůžeme sami dosáhnout, proto potřebujeme Boží milost, která nám byla ukázána Ježíšem Kristem, že nás Bůh všechny miluje. A máme šanci na věčný život.

Co by podle mě měla dělat mládež, aby si ji Bůh mohl použít při svém závěrečném díle před druhým příchodem

Více se snažit přivést mladé lidi k Bohu.

Vyhledávání

Oficiální stránky Vojkovické mládeže © 2015 Všechna práva vyhrazena.