Daniela

Daniela

Danča

Srpen 1989

 

Co rád dělám ve volném čase

Čtu si, jím dobré jídlo, trávím čas se svou rodinou.

Můj oblíbený verš

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Římanům 8,28

Mé poselství Bible

Bůh stvořil člověka a chce pro něj to nejlepší. Dává mu možnost svobodné volby. Člověk si ale sám často vybírá cestu hříchu, mnohdy raději následuje našeptávání satana - zdá se to být pohodlnější. V konečném důsledku ale dodržování všech Božích rad z Bible je vždy pro nás prospěšnější, žel na to mnohdy přicházíme pozdě. Za hřích ale je odplatou smrt, nic nečistého ani nikdo hříšný nemůže být v nebi. Proto Ježíš nabízí odpuštění a očištění tomu, kdo se chce snažit plnit vůli nebeského Otce. Přece když mám někoho rád, snažím se dělat to, co mu jen vidím na očích. Ten, kdo se nesnaží, tam nebude, ale ani svým snažením se nespasíme, tuto čistotu nám daruje Ježíš, který už odpykal trest – zemřel na Golgotě. Teď nám chystá nádherný domov v nebi, byl by rád, kdyby tam měl co nejvíce lidí, poprosil nás, abychom ukázali cestu k záchraně co nejvíce lidem.

Co by podle mě měla dělat mládež, aby si ji Bůh mohl použít při svém závěrečném díle před druhým příchodem

Lépe poznávat Ježíše studiem Bible a každodenně s ním budovat úzký vztah.

Vyhledávání

Oficiální stránky Vojkovické mládeže © 2015 Všechna práva vyhrazena.