Anděl 2009

27.04.2009 23:32

Ohlédnutí za proběhlou akci Anděl 2009

Dne 7. března proběhl ve smíchovském sboru CASD první ročník mládežnické akce Anděl 09. Za přítomnosti zhruba 200 mládežníků z celé československé unie se účastníci zamýšleli nad myšlenkami sobotní školy vycházejícími z tématu „modlitebního týdne“ mládeže 2009. Součástí dopoledne bylo nejen prezentování sobotní školy od jednotlivých mládežníků, ale zejména kázání vedoucího  oddělení mládeže Českého sdružení Vaška Vondráška. Dopoledne, stejně jako celý den, provázela svým hudebním doprovodem chválící skupina Železobeton.

Odpolední část byla rozdělena do několika bloků, které se snažily najít odpověď na hlavní téma celé akce, tedy - Jak správně věřit? V tom jim měly pomoci zejména rozhovory s Jiřím Benešem, Dagmar Kvintusovou, Radkem Veselým, Matějem Loudou a Tomášem Polívkou, jež poukázaly na různé druhy víry, které se více či méně promítají v každém z nás. Hlavní myšlenkou odpoledního programu však zůstalo zamyšlení vedoucího evangelizace Českého sdružení Vítka Vursta. I díky jeho slovu se mládežníci shodli na tom, že mnohem důležitější, než najít nejlepší způsob víry, je důležité věřit upřímně a hlavně Bohu.

Večer se nesl v rytmu chval skupiny FLOW. Koncert, který byl proložen několika vstupy hlavních speakrů letošního ročníku, byl ukázkou moderních chval v pop-rockovém kabátě. Po hudebně obohacujícím zážitku se již menší část mládežníků přesunula do historického centra Prahy, kde byla nachystána netradiční procházka.

První ročník mládežnické akce Anděl 09 se jednoznačně povedl. Zahájil modlitební týden mládeže, poradil, jak si lze najít cestu k Hospodinu, inspiroval v duchovní rovině a v neposlední řadě dal možnost každému zúčastněnému objevit toho svého anděla.

Více na www.akceandel.cz

Za smíchovskou mládež Martin Žalud

Zpět

Vyhledávání

Oficiální stránky Vojkovické mládeže © 2015 Všechna práva vyhrazena.