Biblické příběhy na P

25.12.2012 21:45

Zde si můžete přečíst naše výtvory netradičně napsaných, známých biblických příběhů. Poznáte je?


Příběh pocestného – pokorný politik

Pocestný přecházel po pěšině přes pahorek. Pod pálivým plamenem pusté pouště pěl píseň. Pár potulných pacholků použilo pěsti pro pocestného přes palici. Pocestný padl, potrhaný pod pěšinu. První procházel po pěšině presbyter. Po pohledu po pocestném přešel pryč. Podruhé přecházel po pěšině preceptor. Pohrdavým pohledem pohrdl pocestným, prošel pryč. Poté prošel po pěšině politik. Políbíce pocestného poskytl pomoc. Poník přiskočil před politika při pocestném, pomohl politikovi přenést pocestného přes pahorky před pětihvězdičkový penzion. Předseda penzionu poskytl potřebnou pomoc pocestnému. Politik penězi proplatil pobyt.

Pěkný příběh, posluchači. :-)


Poslušný prorok

Pominulo panování předchozího panovníka, pak přišel panovník podruhý. Panovník panoval prozřetelně. Panoval pomocníkům. Pomocníci postěžovali panovníkovi: Pane, pár pomocníků porušují plnit příkaz. Proto přikaž plnit příkaz – pod povrchem půdy proveď popravu. Panovník podepsal příkaz Proč? Povýšení, pohrdající, prolhaní pomocníci plánovali pomstu prorokovi. Přestože padl příkaz, prorok plnil Pánovy přikázání. Pokaždé poklekl pod parapetem. Pomocníci připravili past.

Pomocníci přivedli proroka pod panovníkovu přísnou pravici. Panovník poklesl pohledem. Proč prorok? Proč právě prorok? Panovník pochopil – pomocníci připravili pro proroka past. Přesto předepsaný příkaz platil.

Prorok padnul pod půdu. Po poledni přišel panovník prozřít proroka. Požrali proroka? Prorok pověděl: Panovníku, Pán pomohl. Prorok proto přežil, protože plnil přikázání; panovník přikázal popravit prolhané proroky.

Pokračování příště ...


Příběh plavce prchače

Pán poslal plavce povědět plán pro pošetilé pošetilce.

Plavec přemýšlel: „Popluju pryč“ pravil. Přelstil Pána. Pomalu, potichu pádloval pryč. Pán prozřel promyšlený plán plavce. Pán poslal převelikou pohromu pro plavce. Pán pokáral plavce: „Proč pluješ pryč proti proudu?“ Plavec pochopil Pánův počin, připlula překrásná převeliká ploutev. Pozřela plavce.

Popozítří plivla ploutev plavce pryč. Plavec prozřel, počal plnit plán. Plavec počal promlouvat pro pošetilce. Pošetilci přijali Pánův plán, proto plnili pokání. Plavec přenaštván, přemýšlel, proč Pán pomohl pyšným pošetilcům, pohanům překazit Pánův plán. Pán pomohl plavci pochopit, proč poskytl pohanům pomoc. Plavec pak pochopil. Poté plaval při Pánu po proudu.

Poznali přátelé příběh? :)

Zpět

Vyhledávání

Oficiální stránky Vojkovické mládeže © 2015 Všechna práva vyhrazena.