Lydie

Lydie

Liduška

Září 1987

 

Co rád dělám ve volném čase

Ráda zpívám, hraju na klavír, poslouchám hudbu nebo si čtu.

Můj oblíbený verš

Neboj se, já jsem tě vykoupil a povolal tě jménem tvým - patříš mi! Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen tě nespálí. Já Hospodin jsem přece tvůj Bůh, já, Svatý izraelský, jsem tvůj spasitel. Egypt jsem dal za tebe jako zálohu, Habeší a Sábou vyplatil jsem tě. Izajáš 43,1-3

Mé poselství Bible

Poselství Bible je poselstvím o Bohu, který chce obnovit narušený vztah s člověkem. Člověk zhřešil, oddělil se od Boha a měl navždy zemřít. Bůh ale vytvořil plán záchrany, proto poslal na svět svého Syna Ježíše Krista, aby vzal na sebe hříchy celého lidstva a tak porazil hřích. Díky Jeho oběti na kříži, můžeme mít naději, že se jednou s Bohem opět setkáme. Myslím, že nejlépe vystihuje poselství Bible verš Jan 3:16 – doporučuji ti, přečti si ho.

Co by podle mě měla dělat mládež, aby si ji Bůh mohl použít při svém závěrečném díle před druhým příchodem

Měla by být opravdovými křesťany - denně prožívat vztah s Ježíšem Kristem. Měla by důvěřovat Bohu a nebát se pověření, které nám nechal zapsat Ježíš v Matouši 28 kap. 19-20 verši: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky...

Vyhledávání

Oficiální stránky Vojkovické mládeže © 2015 Všechna práva vyhrazena.