VERŠE A CITÁTY

Datum
Vložil
Titulek

On má málo času (David Wilkerson)

Možná jsi nedávno obnovil svůj závazek pilně se modlit. Nebo jsi třeba vydal svoji mysl a tělo jako svatou, živou oběť Bohu. Voláš: „Už nikdy více nebudu sedět na dvou židlích. Všechno, co mám, vydávám Ježíši!“

Závazky tohoto typu přivádějí ďábla k nepříčetnosti více, než cokoli jiného. On si uvědomuje, že kdokoli vydá svůj život plně k dispozici Bohu, stává se velkou hrozbou pro jeho království. Ďábel ví moc dobře, že každý, kdo hledá Boha celým srdcem, Jej najde. Svatí, kteří zůstávají na modlitbách, nad ním nakonec zvítězí.

Satan ale také ví, že mezi pronesením modlitby a jejím vyslyšením uplyne určitá doba. Milovaní, právě toto je ona krátká lhůta, kdy ďábel může pracovat. Ví, že se neodbytná vdova domáhala nějakou dobu, že byla vyslyšena. Podobně i naše odpověď přijde ve správnou dobu. A zatímco my čekáme na Boha, satan se nás v mezičase snaží pohltit.

Realitou je, že Bůh nevyskočí pokaždé, když my zvoláme: „Pane, vše ti vydávám!“ Bůh totiž ví, že zasvěcení a vydání se, stejně jako hlad po Kristu, nejsou totožné s jednorázovou prosbou, která často bývá podbarvena emocemi. Proto Jeho Duch neodpoví, dokud u nás neuvidí onu přetrvávající touhu, nebo chcete-li důkaz o tom, že nepřestaneme hladovět.

Toto umí satan rozeznat. Průběžně sleduje náš život a zjistí, kdy nemyslíme svůj závazek vůči Pánu vážně. Pokud se tedy nesnažíme věc dotáhnout do konce, on s námi nebude ztrácet čas. Odejde a zanechá nás v naší vlastní slabosti a hříchu.

Ovšem ve chvíli, kdy v nás vidí opravdovou oddanost, touhu být vysvobozen z moci hříchu, nezvratné rozhodnutí skončit s pošetilostí a spolehnout se pouze na Krista, ví dobře o tom, že má málo času. Uplyne pouze krátká doba a nebudeme už vězet v jeho spárech. Budeme chodit ve slávě, jednat vírou a žít vítězně. Tehdy na nás vytáhne celý pekelný arzenál.

Zjevení 12 nás vybízí: Jdi dál, křesťane, probuď se z letargie. Vydej svoje tělo Kristu jako živou oběť. Hledej Boha a vydej ze sebe všechno. Buď ale připraven čelit ve svém životě zkoušce, protože satan na tebe přitáhne s veškerou svojí mocí.

Satan zná tvoje slabá místa a pokusí se o to, aby tě smetla záplava zkoušek a pokušení. Horečně se snaží, protože tě vidí na pokraji vítězství a ví, že má málo času.

https://sermons.worldchallenge.org/cs/node/25968

Zpět na diskuzi

Vyhledávání

Oficiální stránky Vojkovické mládeže © 2015 Všechna práva vyhrazena.